• Thành viên nên đọc nội quy trước để tránh bị Ban Nick, và xóa toàn bộ bài viết, Tuyển Mod trên toàn hệ thống với link dofollow trên toàn Diễn Đàn SEO, Anh em có thời gian tham gia ủng hộ diễn đàn nhé!. add Zalo 0937 822 444

Xử lý thế nào khi người tố cáo rút đơn tố cáo

trongan1012

New Member
Xử lý thế nào khi người tố cáo rút đơn tố cáo

Rút đơn khiếu nại là một trong những quyền của người khiếu nại theo Quy chế. Rút đơn khiếu nại là biểu mẫu được ban hành theo Nghị định số 31/2019 / NĐ-CP quy định Luật tố cáo 2018 mới nhất.
Quy định về rút đơn tố cáo


Người tố cáo có quyền rút toàn bộ hoặc một phần khiếu nại trước khi người xử lý khiếu nại kết luận về việc khiếu nại, việc rút đơn khiếu nại phải bằng văn bản, việc rút khiếu nại phải rõ ràng ngày, tháng, năm; họ, tên, địa chỉ của người rút đơn khiếu nại; nội dung khiếu nại được xóa bỏ chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại. Trong trường hợp người khiếu nại trực tiếp đến cơ quan, cơ quan có thẩm quyền để rút đơn khiếu nại thì người tiếp nhận sẽ ghi đơn rút đơn khiếu nại. Việc rút đơn tố cáo phải được ký tên hoặc ghi vào biên bản theo nghị định này.

Đối với nhiều vụ việc khiếu nại mà một hoặc một số đơn vị đang rút đơn khiếu nại thì người nào rút đơn khiếu nại phải rút đơn khiếu nại theo quy định tại khoản 1 Điều này. Trong trường hợp tất cả những người khiếu nại rút đơn khiếu nại thì người đại diện sẽ rút đơn khiếu nại bằng văn bản hoặc người tiếp nhận sẽ để lại biên bản rút đơn khiếu nại có chữ ký hoặc xác nhận của người khiếu nại hoặc người đại diện của họ.

Trong trường hợp người tố cáo rút đơn khiếu nại nhưng trọng tài khiếu nại cho rằng sự việc được báo cáo cho thấy bằng chứng vi phạm pháp luật hoặc có lý do để tin rằng việc rút đơn tố cáo là do người khiếu nại đe dọa, mua chuộc hoặc trục lợi đã rút đơn tố cáo được dùng để bôi nhọ, xúc phạm, làm hại người bị tố cáo thì vụ việc tố cáo vẫn phải được quyết định theo quy định tại Mục 3, Mục 33 của Luật tố cáo. Người giải quyết tố cáo áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền hoặc theo thẩm quyền của mình. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp bảo vệ người tố giác theo quy định của pháp luật; Xử lý người đe dọa, mua chuộc người khiếu nại hoặc lợi dụng việc khiếu nại để bôi nhọ, xúc phạm, xâm hại người bị tố cáo theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người tố cáo rút tố cáo mà người giải quyết tố cáo xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định việc rút tố cáo do bị đe dọa, mua chuộc hoặc người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vụ việc tố cáo vẫn phải được giải quyết.
Đồng thời Quốc hội giao cho Chính phủ quy định chi tiết về rút tố cáo.
Xem thêm: đại cử tri là gì

Mẫu đơn rút tố cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
…(1)…, ngày… tháng…năm..
ĐƠN RÚT TỐ CÁO
Kính gửi: …………………..(2)……………………….
Tên tôi là:………………………………(3) ………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..
Tôi đề nghị với …………….(2)….cho tôi rút nội dung tố cáo …………….………(4)
NGƯỜI RÚT TỐ CÁO (3)
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)
Họ và tên
Hướng dẫn viết mẫu đơn rút tố cáo

Đơn rút tố cáo được viết cụ thể theo từng mục, các bạn chú ý.

(i) Địa danh.
(ii) Chức vụ, chức danh của người giải quyết tố cáo.
(iii) Họ và tên người làm đơn. Trường hợp nhiều người tố cáo thì có chữ ký (hoặc điểm chỉ) của người đại diện hoặc những người tố cáo.
(iv) Ghi rõ từng nội dung tố cáo được rút hoặc rút toàn bộ nội dung tố cáo.Tìm hiểu thêm: thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú
Xử lý tố cáo khi người tố cáo rút đơn tố cáo
Nếu bạn rút đơn khiếu nại, người khiếu nại sẽ kiểm tra trường hợp của bạn xem việc rút đơn của bạn có hợp lý hay không. Trình tự và thủ tục cho việc này được quy định trong Điều 6. Thông tư số 06/2013 / TT-TTCP quy định về thủ tục tố cáo: "Điều 6: Xử lý khiếu nại nếu người khiếu nại rút đơn khiếu nại Có cơ sở, có căn cứ" khiếu nại không tính đến nội dung của khiếu nại và sẽ giải quyết nó. Xem xét và giải quyết theo quy định của pháp luật
Trường hợp có lý do cho rằng người khiếu nại đe dọa, ép buộc rút đơn khiếu nại thì người giải quyết khiếu nại phải thực hiện các biện pháp bảo vệ khiếu nại.
Báo cáo, xử lý nghiêm người đe dọa, cưỡng bức người khiếu nại trong khi kiểm tra, giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.
Để che đậy các hoạt động phi pháp, trốn tránh trách nhiệm hoặc trục lợi, người khiếu nại sẽ được xem xét tùy theo loại tội phạm và mức độ nghiêm trọng của tội phạm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Có thể bạn quan tâm: Cần lưu ý gì khi làm thủ tục hành chính
 
Top